Úvery Pôžičky hypotéky

Čo je to hypotéka


Dlhodobé úvery - Hypotéky

Za dlhodobé úvery sa považujú úveru s dobou splatnosti minimálne 5 rokov.

Účelom poskytnutia týchto úverov je spravila financovanie investícií, obstaranie základného majetku, výnimočne aj obežného majetku, financovanie potrieb štátu, transformácia štátneho dlho a financovanie potrieb miestnej správy. Všetky úverové riziká v tomto prípade zvyšuje faktor poskytovania peňazí na dlhú dobu.

Tipy hypoték

Americká hypotéka

Americká hypotéka

Neúčelový úver fyzickým osobám majúcim príjem zo závislé činnosti alebo z podnikania, ktorý umožňuje financovať akékoľvek potreby klienta. Jedná sa o tzv. účelovú hypotéku, ako už z názvu vypovedá, možno ju využiť za akýmkoľvek účelom. Úver je určený fyzickým osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti či podnikania. Ďalšou podmienkou je rovnako ako u bežnej hypotéky ručenie nehnuteľnosťou. Je možné získať úver až do výšky 70% z odhadnej ceny nehnuteľnosti, s dobou splatnosti ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 20 rokov.

Viac

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver

Čo je to Hypotekárny úver

Jedná sa o oblasť zameranú na financovanie investícií a nehnuteľností vôbec. Jeho špecifické postavenie a úprava sú podmienené potrebou znížiť mieru rizika účastníkov tohto vzťahu vzhľadom na dlhodobý charakter operácií, podmieňuje ho aj špecifická forma prepojenia peňažného, úverového a kapitálového trhu s trhom nehnuteľností.

Príjemca hypotekárneho úveru je vo vzťahu k peňažnému ústavu dlžníkom. Špecifickosť vzťahov medzi účastníkmi hypotekárnych obchodov je najmä v tom, že pri komerčných úveroch všetky opatrenia, zamerané na zabezpečenie úverov (bonita klienta, ratingové ohodnotenie, finančná analýza subjektu) smerujú k ochrane záujmov komerčnej bank.

Najväčšiu mieru rizika banky ako dlžníka aj ako veriteľa predstavuje úrokové riziko. Za dva hlavné zdroje uvedeného rizika možno považovať pôsobenie trhu a spôsob refinancovania hypotekárnych úverov. Hypotekárne produkty sú mimoriadne citlivé na zmenu makroekonomických podmienok a vyhovuje im stabilné ekonomické prostredie.

Viac

Úver
poskytovatelia

Informujsa.sk